INCH siding
INCH build
INCH roofing
Посетете още:
...за Вашия красив и енергийно ефективен дом
Заявка за оглед: 0886 18 12 79
ЗАВЪРШЕН ОБЕКТ ВОЕННА РАМПА

Приключихме с монтажните дейности по реновиране на фасадата на хале в гр. София, Военна рампа. Основната цел на монтажа на сайдинг беше хидроизолацията на сградата, тъй като, вследствие на неправилен монтаж на конструктивни елементи, при силен дъжд проникваше вода в сградата. Монтирахме и нови козирки под и над прозорците.